Ukrycie drzwi drewnianych w zabudowie boazeryjnej pozwala na ujednolicenie ścian i stworzenie ciepłego klimatu wnętrza. Zabudowa panelowa wraz z ukrytymi w niej drzwiami podkreśla nowoczesny charakter wnętrza. Zobacz inne drzwi ukryte.